Živeti zdravije

Sex u XXI veku

sexSredinom 20. veka nastupila je seksualna revolucija u čitavom svetu, a njen cilj je bio da se čovek oslobodi licemerja i lažnih okova, nametnutnih strogim društvenim normama. Danas u 21. veku oslobođeni, otišli smo u drugu krajnost. Iskrivljena slika o seksu, koju nam najčešće plasiraju mediji, doprinela je nastanku nove paradigme. U odnose stupamo lako i nepromišljeno. Kako smo uspeli da potisnemo ljubav kao glavni preduslov kvalitetnog odnosa između partnera i intimni odnos svedemo samo na fiziološku potrebu, objašnjava diplomirani psiholog Aleksandar Šibul.

Obavezan deo detinjstva

SaznanjaBrojna istraživanja su pokazala da se nesputanost u igri može smatrati temeljom razvoja ličnosti, pre svega misaonog sklopa. Značaj igara u celokupnom razvoju deteta praktično je nezamenjiv, jer one istovremeno pružaju zadovoljstvo i razvijaju senzomotorni sistem, kognitivne sposobnosti, emocije, govor, veštine snalaženja u društvu, jednom rečju utiču na sve aspekte rasta malog bića.